A - SKRIABIN, DEBUSSY

Dom umenia, sála. ŠfK, Niklas Benjamin HOFFMANN, Miki SKUTA - klavír.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
Alexander Skriabin: Klavírny koncert op. 20;
Claude Debussy: Faunovo popoludnie, predohra;
Claude Debussy: Nokturná, symfonický triptych.

A - SKRIABIN, DEBUSSY

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.