A - SUCHOŇ, OFFENBACH, GOUNOD, CHAČATURJAN

Dom umenia, sála.ŠfK, Zbyněk MÜLLER - dirigent, Slávka ZÁMEČNÍKOVÁ - soprán.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
Eugen Suchoň: Symfonietta rustica,  
Jacques Offenbach: Les Contes D ́Hofmann: Antonia - Elle a fui la tourturelle,
Charles Gounod: Roméo et Juliette: Juliette - Je veux vivre,
Dieu! Quel frisson...Amour, ranime mon courage,
Aram Chačaturjan: Spartakus (výber zo suity).

A - SUCHOŇ, OFFENBACH, GOUNOD, CHAČATURJAN

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.