A - BARBER, KORNGOLD, HOLST

Dom umenia, sála.ŠfK, Zbyněk MÜLLER - dirigent, Roman PATOČKA - husle, Ženský zbor Cantemus, Nyíregyháza, Soma SZABÓ - zbormajster.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
Samuel Barber: The School for Scandal, predohra;
Erich Wolfgang Korngold: Koncert pre husle a orchester D dur op. 35;
Gustav Holst: Planéty, op. 32.

A - BARBER, KORNGOLD, HOLST

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.