B - MILHAUD, GODÁR, PENDERECKI, KILAR

Dom umenia, sála.ŠfK, Szymon BYWALWEC - dirigent, Peter ZWIEBEL - viola,Jozef LUPTÁK - violončelo.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Darius Milhaud: Ouverture philharmonique, op. 397,
Vladimír Godár: Dariačangin sad, mýtus podľa Otara, Čiladzeho pre violu, violončelo a orchester,
Krzysztof Penderecki: Adagietto z opery Stratený raj,
Wojciech Kilar: Kościelec 1909.

KONCERT V RÁMCI FESTIVALU ARS NOVA.

 

B - MILHAUD, GODÁR, PENDERECKI, KILAR

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.