M - ZÁVEREČNÝ KONCERT FESTIVALU TRANS/MISIE

Účinkujúci: Štátna filharmónia Košice, Maroš Potokár - dirigent, Dalibor Karvay - husle.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
Ján Cikker - Spomienky, op. 25 (orchestrálna suita),
Adrián Harvan - Moc a sloboda (Premiéra),
Piotr Iľjič Čajkovskij - Koncert pre husle a orchester D dur, op. 35.

Koncert je prioritným projektom MK SR.

 

M - ZÁVEREČNÝ KONCERT FESTIVALU TRANS/MISIE

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.