FESTIVAL VOCE MAGNA POCTA PAVLOVI KRŠKOVI

Vstupné: 10,- 12,- 14,- €Platia abonentné vstupenky AB

Karol Kevický, dirigent
Peter Pažický, klavír
Irena Kubíková-Lukáčová, soprán
Karolína Bauer-Vargicová, alt
Jozef Gráf, tenor
Martin Mikuš, barytón
Žilinský miešaný zbor
Cantica Collegium Musicum Martin
Štefan Sedlický, zbormajster

Pavol Krška
Slávnostná predohra

Klavírny koncert

Requiem pre sóla, dvojzbor a orchester

 

Najvýznamnejší súčasný slovenský autor sakrálnej hudby - čerstvý sedemdesiatnik Pavol Krška - je držiteľom Ceny Fra Angelico za celoživotný prínos kresťanských hodnôt do umenia v oblasti hudby, Ceny Žilinského samosprávneho kraja a Ceny Jána Levoslava Bellu za celoživotné dielo v oblasti duchovnej tvorby.

 

FESTIVAL VOCE MAGNA  POCTA PAVLOVI KRŠKOVI

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.