KONCERT K 75.VÝR. UKONČENIA 2.SV. VOJNY (NÁHRADNÉ TERMÍNY)

17.-18.09.2020  štv-pia N1-N2  15, 12 €  Koncertná sieň SF, 19.00 h

Koncert pri príležitosti 75. výročia skončenia 2. svetovej vojny


Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin,
dirigent
Benjamin Schmid, husle

 

Ludwig van Beethoven     Egmont, predohra, op. 84

Mieczysław Weinberg        Koncert pre husle a orchester g mol, op. 67
Ludwig van Beethoven     Symfónia č. 5 c mol, op. 67 Osudová

 

KONCERT K 75.VÝR. UKONČENIA 2.SV. VOJNY   (NÁHRADNÉ TERMÍNY)

Cash registers and ticket reservations

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Opening hours

in working days
Mo 9.00 - 14.00 h , Tu - Fri 13.00 - 19.00 h
and one hour before a concert at a concert venue

Online ticket sale for particular concerts 24 hours daily.