M5-M7 - VIANOČNÝ KONCERT

18.-21.12.2019  str-so M5-M7  25, 20€   Koncertná sieň SF, 19.00 h

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor

Kaspar Zehnder dirigent

Jozef Chabroň zbormajster

Magdaléna Rovňáková zbormajsterka

Veronika Mihálková soprán

Roman Janál barytón


Joseph Rheinberger      Hviezda z Betlehema, op. 164  vianočná kantáta pre sóla, zbor a orchester

Leroy Andersen Vianočný festival

Zmes vianočných kolied (upr. Zdeněk Macháček)

Dnešný deň sa radujme (upr. Ľubica Čekovská)

Latinský hymnus Adeste fideles

Piotr Iľjič Čajkovskij Kvetinový valčík z baletu Luskáčik

Katherine Kennicott Davis     Malý bubeníček / The Little Drummer Boy (upr. Ľuboš Bernáth)
Trad. Zmes vianočných kolied (upr. Zdeněk Macháček)
César Franck    Panis angelicus
John Rutter For the Beauty of the Earth (Pre krásu Zeme)

Franz Gruber Tichá noc

 

Hudba je stále prítomná a všade prítomná. Ovplyvňuje naše konanie a spôsob vnímania sveta a je integrálnou súčasťou duchovnej výzbroje človeka. Silnejšie, než počas všedných dní, na nás pôsobí v dňoch mimoriadnych, v dňoch sviatočných. Ak smútime, obraciame sa na hudbu; ak sa radujeme, takisto jej dávame priestor. Vianočný čas je predovšetkým časom radosti a perspektívnosti. Reagujú naň s nehynúcim nadšením mnohí hudobníci z radov nadšených amatérov (pôsobivé tradicionály), iniciatívnych kantorov a učiteľov (Američanka Katherine Kennicott Davis), ale aj z radov skúsených profesionálov (Joseph Rheinberger, César Franck). Obľúbené tradicionály s magickým fluidom takisto neunikajú pozornosti profesionálov; Zdeněk Macháček, Ľuboš Bernáth a Ľubica Čekovská sú v tomto smere zárukou najvyššej kvality.
Švajčiarsky dirigent a flautista Kaspar Zehnder v súčasnosti pôsobí ako šéfdirigent Filharmonického orchestra Hradec Králové. Sopranistka Veronika Mihálková debutovala na scéne Opery SND v sezóne 2016/2017 ako Katrena v Suchoňovej Krútňave. Český barytonista Roman Janál stvárnil ako sólista celý rad operných postáv na scéne Národného divadla v Prahe. Magdaléna Rovňáková je zakladateľkou, zbormajsterkou a manažérkou Bratislavského chlapčenského zboru.

M5-M7 - VIANOČNÝ KONCERT

Cash registers and ticket reservations

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Opening hours

in working days
Mo 9.00 - 14.00 h , Tu - Fri 13.00 - 19.00 h
and one hour before a concert at a concert venue

Online ticket sale for particular concerts 24 hours daily.