HELMUT HAUSKELLER, STANISLAV ŠURIN

ORGANOVÉ DNI V PIEŠŤANOCH 2019 XX. ročník medzinárodného festivalu HELMUT HAUSKELLER, panova flauta / Nemecko STANISLAV ŠURIN, organ / Slovensko

V. Vavilov, M. Corrette, J. S. Bach, L. Janáček, M. Rühmann, P. Eben

HELMUT HAUSKELLER,  STANISLAV ŠURIN

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Domu umenia

921 01 Piešťany


Otváracie hodiny

Pondelok - piatok: 14.00 - 17.00 h a hodinu pred predstavením