J1 - PUNC HISTÓRIE, PULZ PRÍTOMNOSTI

10.11.2019  ned  J1  10, 8 €  Koncertná sieň SF, 16.00 h

Punc histórie, pulz prítomnosti


Slovenský komorný orchester
Bratislavský detský zbor

Ewald Danel umelecký vedúci
Robert Tišťan
zbormajster

študenti a absolventi ZUŠ Miloša Ruppeldta:
Hana Kalábová
klavír
Michal Miklovič klarinet
Michal Šimon Hradský klavír
Ferdinand Slezák husle
Júlia Novosedlíková klavír
Laura Lovišková flauta
Linda Ballová soprán
Erik Rothenstein barytónový saxofón
Eugen Prochác violončelo
Ladislav Szathmáry violončelo

Marián Lejava dirigent
Rastislav Štúr dirigent
Jack Martin Händler dirigent

 

 

Igor Dibák      Rondino pre klavír a sláčikový orchester
Carl Maria von Weber        Concertino Es dur pre klarinet a orchester, op. 26
Tibor Frešo       Malý klavírny koncert, op. 26 - 3. časť
Wolfgang Amadeus Mozart       Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur, KV 216 - 1. časť
Wolfgang Amadeus Mozart       Koncert pre klavír a orchester č. 12 A dur, KV 414 - 1. časť
Dušan Martinček       Concertino pre flautu a sláčikový orchester
Mikuláš Schneider-Trnavský       Piesne (výber)
Egon Krák         Cross Walk Dancing pre barytónový saxofón a sláčikový orchester (premiéra)
Giovanni Sollima       Violoncelles, vibrez! pre dve violončelá a sláčikový orchester
Eugen Suchoň        Varila myšička kašičku (výber)

 

 

J1 - PUNC HISTÓRIE, PULZ PRÍTOMNOSTI

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

V pondelok 7. októbra sa začne predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2019/2020 a voľný výber koncertov.

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.