SLOVENSKÁ REPUBLIKA RÁD A JEJ ODRAZ V LITERATÚRE...

21.6.2019 - 14.9.2019

Pozývame Vás na výstavu "Slovenská republika rád a jej odraz v literatúre a historickej spisbe" usporiadanú pri príležitosti 100. výročia SRR - Szlovák Tanácsköztársaság, dočasného štátneho útvaru (16. 6. - 7. 7. 1919).Vstup voľný!

SLOVENSKÁ REPUBLIKA RÁD A JEJ ODRAZ V LITERATÚRE...
Dátumy podujatí
21.6.2019 piatok 12:00 hod. Pridať do kalendára