MAJSTRI ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY ZA ROK 2018 II.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sprístupnilo od 20. júna 2019 v Galérii a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici výstavu Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 II.

Trvanie výstavy od – do: 20.6.2019 - 29.10.2019

Odkazy: detail podujatia na stránke inštitúcie

Návštevníkom predstavuje ukážku tvorby druhých troch zo šestice výrobcov, ktorí získali titul majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 - Halinu Grešlíkovú (tkanie na krosnách), Pavla Gregora (výroba zo slamy) a Igora Prilinského (výroba zo slamy). Výstava potrvá do 29. októbra 2019.

Už od roku 1959 ÚĽUV, v súčasnosti spoločne s Ministerstvom kultúry SR, udeľuje najlepším slovenským výrobcom čestný titul majster ľudovej umeleckej výroby za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel. Roku 2018 pribudlo k viac než štyristo oceneným šesť ďalších majstrov, ktorí svojou prácou zachovávajú výnimočné prvky kultúrneho dedičstva. Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 II. predstavuje tvorbu druhej trojice ocenených - Halinu Grešlíkovú, Pavla Gregora a Igora Prilinského.

 

MAJSTRI ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY ZA ROK 2018 II.