65. SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKA

FOLKLÓRNO-ETNOGRAFICKÝ PROGRAM А TRADIČNÉ REMESLÁ VO DVOROCH USADLOSTÍ

Dĺžka podujatia: 8 h

Fotovýstava FESTIVALOVÝCH 65

10.00 ‒ Medzinárodný maliarsky plenér SLOBODNÍ STROPKOVSKÍ UMELCI
15.00 ‒ 18.00 ‒ Program prekvapení s MARKOU MAČOŠKOVOU ‒ Z CHYŽE DO CHYŽE
účinkujú: M. Mačošková, Labirsky beťare, FS Stropkovčan, folklórne skupiny:
Svidníčanka, Svidnícki heligonkári, Stropkovčani, Oľšavčanka, Oľšavan, Krasnobridčanka,
Holosy z dolyny - spevácke duo Š. Vasilenko a M. Hrib, V. Kopolovcová, J. Matta,
L. Fuzeriová, žiaci ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Havaj, ZUŠ Medzilaborce

Фотовиставка ФЕСТИВАЛЬНИХ 65

10.00 - Міжнародний пленер художників ВІЛЬНІ СТРОПКІВСЬКІ МИТЦІ
15.00 - 18.00 - Програма несподіванок з МАРЬКОЮ МАЧОШКО ‒ З ХИЖИ ДО ХИЖИ
виступають: M. Мачошко, Лабірські бетяри, Стропківчан, фольклорні колективи:
Свидничанка, Свидницькі геліґонкари, Стропківчани, Ольшавчанка, Ольшаван,
Краснобрідчанка, Голоси з долини - дует С. Василенко та М. Гриб, В. Кополовець,
Я. Матта, Л. Фузері, учні ОШ Млинська Стропків, ОШ Гавай, ОШМ Межилабірці

 

65. SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

SKANZEN

Nad svidníckym amfiteátrom, 089 01 Svidník
infolinka: +421 54 245 10 01
email: sekretariat-muk@snm.sk

Otváracie hodiny

Národopisná expozícia v prírode (skanzen) SNM-MUK sa nachádza 1 km od centra mesta, 200 m od hlavnej cesty smerom na Bardejov.


Otváracie hodiny

Máj - október:
pondelok - piatok od 8.30 do 18.00 h.
sobota - nedeľa od 10.00 do 18.00 h.


November - apríl: len vopred ohlásené návštevy

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.