Z BREHOV VORSKLY. OZVENY SVETOV DÁVNYCH PREDKOV

Personálna výstava umeleckej tvorby predstaviteľa súčasného ukrajinského umenia Serhija Stepanova. 

Trvanie výstavy od – do: 14.6.2019 - 31.8.2019

Vernisáž: 14.6.2019 o 13.00 h

Kurátor výstavy: PaedDr. Ladislav Puškár

Dňa 14. júna 2019, o 13.00 h sa vo výstavnej sieni SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku uskutoční vernisáž personálnej výstavy tvorby predstaviteľa súčasného ukrajinského výtvarného umenia Serhija Stepanova. Výstava s názvom Z brehov Vorskly sa za účasti autora uskutoční v prvý deň 65. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov na Slovensku.
S. Stepanov sa narodil 9. apríla 1963 v meste Ochtyrka v Sumskej oblasti Ukrajiny. Výtvarné vzdelanie získal v Umelecko-priemyselnom inštitúte v Charkove. Okrem výtvarného umenia sa tiež venuje pedagogickej činnosti a archeológii. Od roku 2012 je členom Národného spolku umelcov Ukrajiny. Vystavovať začal v roku 1989 a jeho diela sa nachádzajú vo viacerých múzeách na Ukrajine, ako aj v súkromných zbierkach v Taliansku, Nemecku, Poľsku, Lotyšsku, Rusku a USA.
Inšpiráciu pre svoju výtvarnú činnosť nachádza v dávnej histórii Slovanov a Ukrajiny, kultúre a živote národov, ktoré po stáročia obývali jej dnešné územie („Tripiľci", Skýti, Gréci), v prírode rodného kraja a odvekom inšpiračnom prameni - ženskej kráse. Ženu zobrazuje v úlohe dedinčanky, matky, nymfy, bohyne a aktu. Najviac štylizované dievčenské akty sú poznačené sochárskou tvorbou Alexandra Archipenka.
Tematicky je umelecká tvorba S. Stepanova veľmi rozmanitá. V jeho maliarskom súbore môžeme nájsť diela mýticko-lyrické, surrealistické, etnografické, animalistické, biblické i vtipné.
Pre výtvarnú tvorbu autora je charakteristická svietivá farebnosť, plošná maľba, často spojená s dekoratívnymi prvkami a štýl vychádzajúci z európskeho primitívneho umenia.

Výstava potrvá do 31. augusta 2019.

Tešíme sa na vás!

PeadDr. Ladislav Puškár - kurátor výstavy

 

Z BREHOV VORSKLY. OZVENY  SVETOV  DÁVNYCH  PREDKOV

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Kultúrno-historická expozícia SNM-MUK

Centrálna 258, 089 01 Svidník
infolinka: +421 54 245 10 01
email: sekretariat-muk@snm.sk

Otváracie hodiny

Utorok - piatok od 8.30 do 16.00 h.
Sobota - nedeľa od 10.00 do 16.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.