PREDANÁ NEVESTA

Autor: Bedřich Smetana Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku.

Dĺžka predstavenia: 160 min.

Premiéra: 27.3.2009

Odkazy: web stránka podujatia

Dirigent: Ondrej Olos, Dušan Štefánek
Réžia: Pavel Mikuláštík
Scéna: Frank Chamier
Kostýmy: Jana Hurtigová
Zbormajster: Pavel Procházka

Mařenka: Eva Hornyáková, Mária Porubčinová
Jeník: Tomáš Juhás, Pavol Bršlík, Ľudovít Ludha
Kecal: Jozef Benci, Ján Galla, Gustáv Beláček
Krušina: Ján Ďurčo
Ludmila: Eva Šeniglová
Mícha: František Ďuriač
Háta: Denisa Šlepkovská
Vašek: Ivan Ožvát, Ondrej Šaling
Principál: Igor Pasek, Róbert Remeselník
Esmeralda: Miriam Maťašová, Katarína Polakovičová
Indián: Juraj Peter, Martin Ešek

Pri istej príležitosti označil Bedřich Smetana svoju Predanú nevestu za hračku, čím mal na mysli jej ľahší, komediálny žáner, ktorý popri veľkých a vážnych autorských projektoch vnímal ako akési kompozičné rozptýlenie. Spolu s komediálnou poetikou vkročila do tohto diela i idea národného, o ľudové tradície sa opierajúceho hudobného divadla. Skladateľ potreboval štyri verzie, aby z ľudového komediantstva vytvaroval špecifickú českú opernú veselohru. Isteže, pri písaní tohto diela mal autor na zreteli aj národné poslanie opery, ktoré zohralo i politickú úlohu v období národného obrodenia, ale dnes vnímame tento skvost českej opernej literatúry skôr ako unikátne spájanie typicky českej komiky s vidieckym koloritom s originálnym hudobným jazykom výnimočného skladateľa.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 40 minút s jednou prestávkou

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica historická budova SND

Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice), Bratislava


Otváracie hodiny

Pokladnica historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po - Ne: 2 hodiny pred každým predstavením uvedeným v historickej budove SND

Vstupenky zakúpené on-line na portáli Navstevnik.sk je nutné si vytlačiť.
SND nedisponuje elektronickými vstupenkami.

Pokladnica nová budova SND

Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice) , Bratislava


Otváracie hodiny

tel. č.: 02/204 72 298, 299

OTVÁRACIE HODINY V POKLADNICIACH SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
POČAS DIVADELNEJ SEZÓNY

Po - Pi:  8.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So - Ne: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia

Vstupenky zakúpené on-line na portáli Navstevnik.sk je nutné si vytlačiť.
SND nedisponuje elektronickými vstupenkami.