DON CARLO

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

Dĺžka predstavenia: 230 min.

Premiéra: 19.10.2018

Odkazy: web stránka podujatia

Réžia: Diego de Brea
Hudobné naštudovanie: Martin Leginus
Dirigent: Martin Leginus, Maroš Potokár
Scéna: Diego de Brea, Jaroslav Válek
Kostýmy: Blagoj Micevski
Zbormajster: Pavel Procházka

Filipo II.: Peter Mikuláš, Jozef Benci
Don Carlo: Tomáš Juhás, Ľudovít Ludha
Rodrigo, markíz Posa: Daniel Čapkovič, Dalibor Jenis, Filip Tůma, Simon Keenlyside
Veľký inkvizítor: Jozef Benci, Ján Galla, Gustáv Beláček
Elisabetta di Valois: Andrea Danková, Adriana Kohútková, Jolana Fogašová
Princezná Eboli: Monika Fabianová, Denisa Hamarová, Michaela Šebestová
Mních (Zjavenie Karola V.): Gustáv Beláček, Ján Galla
Tebaldo / Anjelský hlas: Adriana Banásová, Miriam Garajová
Gróf Lerma: Jiří Zouhar, Michal Želonka
Kráľovský posol: Jozef Kundlák, Martin Gyimesi

Don Carlo, dielo, v ktorom zápasia osobné túžby postáv s povinnosťami vyplývajúcimi z ich spoločenského a politického postavenia, je svojou umeleckou hodnotou i dobovým posolstvom jedným z vrcholných operných diel inšpirovaných veľkými historickými témami. Dôraz kladie jeho tvorca, najväčší génius talianskej opery Giuseppe Verdi, na individuálne konanie postáv. Masové scény už netvoria ťažisko a podstatu deja ako v niektorých jeho ranejších patriotických opusoch.
Skladateľ opúšťa zaužívané hudobné postupy a podriaďuje hudbu dramatickým súvislostiam deja. A v konečnom dôsledku ani samotné árie už nestoja na tradičných schémach, ale svojím výrazom a jedinečným tvarom, s fascinujúcou plastickosťou a sugestivitou vytvárajú hlboký psychologický reliéf veľkolepých postáv.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 50 minút s dvoma prestávkami

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica historická budova SND

Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice), Bratislava


Otváracie hodiny

Pokladnica historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po - Ne: 2 hodiny pred každým predstavením uvedeným v historickej budove SND

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.

Pokladnica nová budova SND

Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice) , Bratislava


Otváracie hodiny

tel. č.: 02/204 72 298, 299

OTVÁRACIE HODINY V POKLADNICIACH SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
POČAS DIVADELNEJ SEZÓNY

Po - Pi:  8.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So - Ne: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.