APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla

Dĺžka predstavenia: 180 min.

Premiéra: 12.11.2016

Odkazy: web stránka podujatia

Réžia: Michal Vajdička
Adaptácia a dramaturgia: Daniel Majling
Scéna: Pavol Andraško
Kostýmy: Katarína Hollá
Hudba: Michal Novinski

Pán Foster, riaditeľ hotela: Jozef Vajda
Pani Fosterová, jeho žena: Kamila Magálová
Pani Bixbyová: Zdena Studenková
Pán Bixby, jej muž a šéfkuchár: Ivan Vojtek
Jerry Rainbow: Ľuboš Kostelný
Samantha Rainbowová, jeho žena: Monika Hilmerová
Victor Hammond: Ondrej Kovaľ
Maria Rumminsová, jeho žena: Gabriela Dzuríková
Peter Williamson, stíhacie eso: Emil Horváth
Oswald Hendryks Cornelius: Daniel Fischer
Don Carlos: Tomáš Maštalír
Abdul Azíz: Martin Huba, Peter Šimun, ako hosť
Diana Azízová, jeho žena: Monika Horváthová, ako hosť, Monika Šagátová, ako hosť
Drioli, krysiar: František Kovár
Slečna Pultenyová, servírka milenka pána Bixbyho: Anna Jakab-Rakovská, ako hosť, Dominika Žiaranová, ako hosť
Poslíček Walker: Martin Kochan, ako hosť
Chyžná: Lenka Hošková, ako hosť
Zriadenci: Samuel Šimko, ako hosť, Jakub Jablonský, poslucháč VŠMU
Milionári: Marcela Huranová, ako hosť, Svetozár Hanes, ako hosť, Zdeno Mlynář, ako hosť

Roald Dahl je majstrom prekvapivej pointy, briskného britského humoru a originálnej imaginácie, ktorá na zdanlivo realistickom pôdoryse dokáže vybudovať neuveriteľné príbehy. Jeho poviedky dosiahli u čitateľov veľkú popularitu napriek tomu, že zobrazovali často temné zákutia ľudského vedomia.
Apartmán v hoteli Bristol spája viacero Dahlových poviedok do jedného príbehu. Koncom päťdesiatych rokov sa v luxusnom hoteli schádza pri príležitosti vernisáže obrazov nedávno zosnulého maliara viacero bizarných postáv - excentrickí boháči, hedonistickí svetobežníci, očarujúce ženy, stávkoví podvodníci, ale aj obyčajní hochštapleri a unavené manželské páry. Každý si so sebou prináša do hotela svoj príbeh a každá izba sa tak stáva dejiskom rozuzlenia jedného bizarného príbehu lásky, nevery, pomsty či zločinu

V inscenácii sa vyskytuje scéna s umelou krvou, bežne používanou pre divadelné účely.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny s prestávkou

Pozor!

V júnových predstaveniach sme boli nútení zabezpečiť šachovnicové sedenie v sálach. Preto si môžete zakúpiť len každú druhú vstupenku.
Výmena ani storno vstupeniek nie je možné.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej
republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111
z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e)
zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov tieto

opatrenia:

A) S účinnosťou od 10. júna 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú zariadenia pre deti
a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. Toto opatrenie neplatí pre:

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
- odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest by v radoch alternovala.

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica historická budova SND

Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice), Bratislava


Otváracie hodiny

Pokladnica historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po - Ne: 2 hodiny pred každým predstavením uvedeným v historickej budove SND

Vstupenky zakúpené on-line na portáli Navstevnik.sk je nutné si vytlačiť.
SND nedisponuje elektronickými vstupenkami.

Pokladnica nová budova SND

Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice) , Bratislava


Otváracie hodiny

tel. č.: 02/204 72 298, 299

OTVÁRACIE HODINY V POKLADNICIACH SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
POČAS DIVADELNEJ SEZÓNY

Po - Pi:  8.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So - Ne: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia

Vstupenky zakúpené on-line na portáli Navstevnik.sk je nutné si vytlačiť.
SND nedisponuje elektronickými vstupenkami.