EVA OLEXÍKOVÁ: „ODTLAČOK NEKONEČNA“

Autorská výstava odevnej dizajnérky Evy Olexíkovej ponúka prehľad jej odevnej a textilnej tvorby. Jej kreácie sa vyznačujú invenčnosťou, zaujímavým vrstvením najmä prírodných materiálov, citlivou voľbou štruktúr, dezénov, originálnou siluetou a rafinovanosťou strihov.

Trvanie výstavy od – do: 7.6.2019 - 25.10.2019

Odkazy: detail podujatia na stránke inštitúcie

Cez nánosy príťažlivých farieb, tvarov, mikro a makro častíc zaznamenáva stopy svojich myšlienok a predstáv, premenlivosť a nádheru nášho pozemského sveta - a v tom spočíva jedinečnosť a krása jej umeleckej výpovede.

EVA OLEXÍKOVÁ: „ODTLAČOK NEKONEČNA“