Z OHŇA ZRODENÉ

Výstava Z ohňa zrodené predstaví kováčstvo ako remeselnú výrobu železných predmetov v otvorenom ohni, prínos ÚĽUV-u v procese zmeny výroby od tradičného kováčstva k výtvarno-umeleckému stvárneniu predmetov a pohľad na rómske kováčstvo ako jedno z tradičných zamestnaní Rómov.

Trvanie výstavy od – do: 31.5.2019 - 6.9.2019

Odkazy: detail podujatia na stránke inštitúcie

Výstava je verejnosti prístupná od 31. mája 2019 do 6. septembra 2019.

Kováčstvo je popri hrnčiarstvu jedným z najstarších výrob ľudstva. Je charakterizované ako remeselná výroba železných predmetov pomocou ručných nástrojov a tepelného spracovania kovaním, to znamená výrobu predmetov ohrievaním v otvorenom ohni. Výstava nazerá na kováčstvo komplexne - od materiálu, cez základné náradie a pracovný priestor, až po samotné úžitkové i umelecké predmety.

 

Z OHŇA ZRODENÉ