SYMF. ORCH. SLOVENSKÉHO ROZHLASU ONDREJ LENÁRD, DIRIGENT

Štvrtok 10.10. 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Ondrej Lenárd,
dirigent

Jolana Fogašová, mezzosoprán


Ilja Zeljenka      Ouvertura giocosa

Richard Wagner      Tristan a Izolda, predohra k opere

                                  Izoldina smrť z lásky, ária

Claude Debussy    Faunovo popoludnie

Ottorino Respighi       Rímske slávnosti, P. 157

 

Festivalový koncert nášho rozhlasového orchestra pod taktovkou Ondreja Lenárda uvedie Zeljenkova Overtura giocosa z roku 1982, jedna z najznámejších a najčastejšie uvádzaných symfonických skladieb vedúcej osobnosti našej hudobnej avantgardy. Sugestívna hudba úvodu a záveru Wagnerovej opery Tristan a Izolda, tvoriaca myšlienkový a kompozičný oblúk diela, je evergreenom sviatočných koncertných podujatí a v podaní znamenitej vokálnej sólistky Jolany Fogašovej a doyena slovenského dirigentského umenia bude pre poslucháčov dozaista pôžitkom. Druhá polovica koncertu sa bude niesť v duchu francúzskeho a talianskeho impresionizmu - Debussyho predohra Faunovo popoludnie z roku 1893, inšpirovaná slávnou básňou Stephana Mallarmého, i suita Rímske slávnosti tretia časť virtuóznej „rímskej" trilógie Ottorina Respighiho, preveria dispozície našich rozhlasových symfonikov a umožnia im ukázať svoje kvality v najlepšom svetle.
So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu si na BHS pripomenieme 90. Výročie založenia prvého profesionálneho symfonického orchestra na Slovensku.

SYMF. ORCH. SLOVENSKÉHO ROZHLASU     ONDREJ LENÁRD, DIRIGENT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie od 3. júna do 19. júla a opäť od 19. augusta 2019.