SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA /SFZ JURAJ VALČUHA, DIRIGENT

Nedeľa 6.10. 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Juraj Valčuha,
dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Vida Miknevičiūtė, soprán
Gerhild Romberger, mezzosoprán
Aleš Briscein, tenor
Peter Mikuláš, bas

 

Antonín Dvořák       Stabat mater, op. 58

 


Popularita Dvořákovej tvorby sa koncom 19. storočia neobmedzovala na rodné Čechy. V roku 1884 skladateľa pozvali do Londýna, kde triumfálne ako dirigent uviedol svoje oratórium Stabat mater a založil tak svoju umeleckú slávu na britských ostrovoch. Povzbudený týmto úspechom zveril v októbri 1891 premiérové uvedenie svojho ďalšieho symfonicko-vokálneho diela, Rekviem, orchestru a zboru v anglickom Birminghame. O rok neskôr už prijal pozvanie do USA a stal sa profesorom newyorského konzervatória. Stabat mater skomponoval v rokoch 1876 - 1877, v čase keď prežíval v dôsledku úmrtia troch detí svoje najtragickejšie životné obdobie.
Aj tento rok privítame na BHS dirigenta svetového renomé Juraja Valčuhu a medzinárodné kvarteto sólistov.

 

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA /SFZ           JURAJ VALČUHA, DIRIGENT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie od 3. júna do 19. júla a opäť od 19. augusta 2019.