MNÍCHOVSKÁ FILH. A ZBOR THOMAS HENGELBROCK, DIRIGENT

Sobota 5.10. 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Mníchovská filharmónia
Mníchovský filharmonický zbor
Andreas Herrmann,
zbormajster
Thomas Hengelbrock, dirigent
Christina Landshammer, soprán
Agnes Kovacs, soprán
Andrew Staples, tenor

 

Wolfgang Amadeus Mozart        Symfónia č.41 C dur,KV 551 Jupiterská
Felix Mendelssohn Bartholdy       Symfónia č. 2 B dur,op.52 ChválospevDirigent Thomas Hengelbrock hosťoval v Bratislave minulý rok na čele Orchestre de Paris a jeho pôsobivá interpretácia Beethovenovej 7. symfónie ostala poslucháčom nadlho v pamäti. Teraz prichádza s jedným z najvýznamnejších svetových orchestrov - Mníchovskou filharmóniou (rok založenia 1893) a Mníchovským filharmonickým zborom s programom, ktorý tvorí okrem poslednej, azda najznámejšej symfónie W. A. Mozarta aj kultové, no zriedka uvádzané dielo Felixa Mendelssohna Bartholdyho (210 rokov od narodenia), Symfóniu č. 2 Chválospev. Skladateľ skomponoval symfóniu v roku 1840 na slová Svätého písma, no jej poradové číslo a vlastne aj žánrové označenie je zavádzajúce - ide skôr o kantátu a tak ju aj najnovší súpis autorových diel z roku 2009 uvádza.

 

MNÍCHOVSKÁ FILH. A ZBOR         THOMAS HENGELBROCK, DIRIGENT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie od 3. júna do 19. júla a opäť od 19. augusta 2019.