MUSICA AETERNA PETER ZAJÍČEK

Štvrtok 3.10. 19.30 Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Musica aeterna
Peter Zajíček,
umelecký vedúci
Martina Masaryková, soprán
Michaela Kušteková, soprán

 

Giovanni Battista Pergolesi      Sinfonia G dur
Nicola Porpora        Six Simphonies en Trio op. 2, č. 2 C dur
Johann Adolf Hasse        Six Simphonies a quatre parties op.5,č.6 g mol
Niccolò Jommelli        Miserere, Dávidov žalm č. 51

 

Neapol bol v minulosti hlavným hudobným centrom Talianska, v 17. a 18. storočí mali tunajší skladatelia - príslušníci tzv. Neapolskej školy - špecifický kompozičný štýl. Čaro neapolskej hudby zvyšoval aj vplyv domácej ľudovej tradície, čím umelá hudba nadobudla zvláštny kolorit, ba občas až nádych exotiky. Pergolesi, Porpora a Hasse patrili k jej najvýznamnejším reprezentantom, ich operná hudba priamo alebo nepriamo dominovala na európskych scénach. Posledným Jommelliho dielom pre Neapol bolo Miserere na 51. žalm. Toto dielo je plné úprimnej prosby a túžby po zmierení a odpustení. Koncert je venovaný 100. výročiu narodenia Jána Albrechta, vďaka ktorému v roku 1973 vznikol súbor Musica aeterna.

 

MUSICA AETERNA                 PETER ZAJÍČEK

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie od 3. júna do 19. júla a opäť od 19. augusta 2019.