SYMF. ORCH. ČESKÉHO ROZHLASU ALEXANDER LIEBREICH, DIRIGENT

Streda 2.10. 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Symfonický orchester Českého rozhlasu
Alexander Liebreich,
dirigent
Sergey Khachatryan, husle


Witold Lutoslawski      Ouvertúra pre sláčiky
Dmitrij Šostakovič        Koncert pre husle a orchester č. 1 a mol, op. 99
Antonín Dvořák        Symfónia č. 8 G dur, op. 88

 

Symfonický orchester Českého rozhlasu sa predstaví so slovanským repertoárom. Ouvertúra pre sláčikový orchester jednej z najvýznamnejších osobností poľskej hudobnej avantgardy Witolda Lutoslawského je z raného obdobia skladateľovej tvorby. Vznikla v roku 1949 a patrí spolu s Koncertom pre orchester a Smútočnou hudbou medzi autorove populárne juvenílie.
Husľový koncert č. 1 ťažko skúšaného Dmitrija Šostakoviča pochádza z obdobia, keď sovietsku kultúrnu scénu ovládli tvrdé ideologické útoky na tzv. formalistické tendencie v umení. Obeťou týchto invektív bol aj Šostakovič, preto sa rozhodol uvedenie diela posunúť do rokov, keď bude situácia priaznivejšia. Koncert, venovaný Davidovi Oistrachovi, zaznel triumfálne po prvýkrát v roku 1955. Arménskemu huslistovi Sergeyovi Khachatryanovi je skladba dôverne známa, „bravúrne interpretuje jej kontrastné nálady" (Kronen Zeitung, 2013).
V autentickej interpretácii českých hudobníkov, pod taktovkou nového šéfdirigenta Alexandra Liebreicha (od jesene 2018), zaznie na záver dielo plné životnej radosti a obdivu ku krásam prírody Dvořákova 8. symfónia.

 

SYMF. ORCH. ČESKÉHO ROZHLASU   ALEXANDER LIEBREICH, DIRIGENT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie od 3. júna do 19. júla a opäť od 19. augusta 2019.