ROYAL PHILHARMONIC LONDON RAFAEL PAYARE, DIRIGENT

Nedeľa 29.9. 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Royal Philharmonic Orchestra London
Rafael Payare,
dirigent


Zoltán Kodály      Tance z Galanty
Ludwig van Beethoven        Symfónia č. 2 D dur, op. 36 Johannes Brahms Symfónia č. 1 c mol, op. 68

 

Galantský rodák Zoltán Kodály napísal svoje výbušné orchestrálne tance v roku 1933 na objednávku Peštianskej filharmonickej spoločnosti pri príležitosti 80. výročia jej založenia. Skladba má pôdorys dvojčasťového verbunku s pomalou introdukciou, kde exceluje sólový klarinet. Beethovenova Symfónia č. 2 D dur (1803) pochádza z raného obdobia skladateľovej tvorby, kedy sa už zmieroval s myšlienkou, že jeho porucha sluchu je trvalá.
Svoju 1. symfóniu napísal Johannes Brahms až ako zrelý autor v roku 1876. Najskôr dlho váhal, kým sa rozhodol ísť v stopách Beethovena, ktorého symfonizmus bol preňho vzorom najvyššej hudobnej dokonalosti. Dielo, ktoré dirigent Hans von Bülow nazval 10. Beethovenovou symfóniou, bolo s nadšením prijaté hneď na premiére v Lipsku pod taktovkou autora.
Na BHS opäť zavíta jeden z najprestížnejších orchestrov na svete Royal Philharmonic Orchestra London „s pozoruhodnou krásou zvuku, s dôrazom na detail tónu, s leskom strún a nádherných dychov... každý koncert orchestra je vzrušujúci, nezabudnuteľný a vitálny" (The Guardian).
Zásluhou svojej brilancie patrí venezuelský dirigent Rafael Payare k najvyhľadávanejším dirigentom svojej generácie (1980), ktorý sa etabloval na európskej i americkej koncertnej scéne.

 

ROYAL PHILHARMONIC LONDON            RAFAEL PAYARE, DIRIGENT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie od 3. júna do 19. júla a opäť od 19. augusta 2019.