SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER EWALD DANEL, UMELECKÝ VEDÚCI

Sobota 28.9. 16.00 Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel,
umelecký vedúci, husle

 

Gustav Holst         St. Paul´s Suite pre sláčikový orchester, op. 29, č. 2
Ján Valach          Fantasia-Suita sopra z Melodiára Anny Szirmay
(úprava pre sláčikový orchester Ewald Danel)
Bohuslav Martinů            Serenáda č. 2 pre dvoje huslí a violu, H 216
Witold Lutoslawski          Päť ľudových melódií
Roman Berger        Pesničky zo Zaolžia
Grazyna Bacewicz       Koncert pre sláčikový orchester

 

Slovenský komorný orchester, súbor s takmer šesťdesiatročnou koncertnou tradíciou, pri zrode ktorého stál legendárny Bohdan Warchal, uvedie na festivalovom koncerte výber z diel autorov 20. storočia, prevažne slovanskej proveniencie. Efektná suita St Paul Gustava Holsta je z roku 1913. Skladateľ ju venoval dievčenskej škole sv. Pavla v Londýne, kde pôsobil ako pedagóg hudby v rokoch 1909 - 1934. Koncert pre sláčikový orchester Grazyny Bacewicz z roku 1948 je jednou z najznámejších a najčastejšie hrávaných skladieb modernej poľskej tvorby pre komorné obsadenie. Program dopĺňa Lutoslawského Päť ľudových melódií z roku 1945, pôvodne napísaných pre klavír a neskôr skladateľom zinštrumentovaných pre sláčikový súbor, ďalej Pesničky zo Zaolžia Romana Bergera, skomponované na objednávku SKO, dynamická miniatúra Bohuslava Martinů
a transkripcia organovej skladby Jána Valacha.

 

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER     EWALD DANEL, UMELECKÝ VEDÚCI

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie od 3. júna do 19. júla a opäť od 19. augusta 2019.