VEDA V DIVADLE

Projekt Divadelného ústavu a Slovenskej akadémie vied. 

Prvý diskusný večer bude na tému „Rôzne pohľady na Mendelejevovu periodickú sústavu prvkov a využitie prvkov v umení". Vedeli ste o tom, že hliník bol objavený v roku 1825, ale až do roku 1888 bol používaný výlučne na klenotnícke účely lebo bol veľmi drahý? Alebo že Arzénom sa farbili šaty ešte v 19. storočí a to napriek tomu, že jeho jedovatosť bola dávno známa? O tom i mnohom inom budeme hovoriť na diskusii s odborníkmi zo SAV.


Hostia: T. Zachar Podolinská, M. Venhart, Moderuje: M. Juráni

VEDA V DIVADLE

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Štúdio 12

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava


Otváracie hodiny

Začiatok predstavení je o 19.00 hod., pokiaľ nie je uvedený iný čas.
Hodinu pred každým predstavením si môžu prísť študenti zakúpiť zľavnené vstupenky (pokiaľ nie je dané predstavenie už vypredané).