HUDOBNÉ NEŠPORY – SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA

64. music festival Piešťany SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA, Zuzana Weiserová - soprán, Rastislav Suchan - trubka, Peter Mikula - organ, Elena Matušová - zbormajsterka a dirigentka  

Program :

Georg Friedrich Händel, Giulio Caccini, Wolfgang Amadeus Mozart,

Alessandro Scarlatti, Nikolaj Kedrov, Giovanni Baptista Pergolesi

 

 

HUDOBNÉ NEŠPORY – SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Domu umenia

921 01 Piešťany


Otváracie hodiny

Pondelok - piatok: 14.00 - 17.00 h a hodinu pred predstavením