HASTRMAN – FILM

Český lev 2019 / 4 ocenenia: najlepší - herec v hlavnej úlohe - kamera - kostým a hudba ! HASTRMAN Príbeh jednej lásky, jednej vášne a jednej krajiny vo filme Čestmíra Kopeckého a Ondřeja Havelky. Romantický thriller s Karlom Dobrým v hlavnej úlohe hastrmana vznikol na motívy oceňovaného románu Miloša Urbana.  

Ďalej hrajú Simona Zmrzlá, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný, Norbert Lichý, Vladimír Polívka a další.
Réžia: Ondřej Havelka

Romantický thriller ČR 2018, originálna verzia, 100 min., MP-12

 

HASTRMAN – FILM

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Domu umenia

921 01 Piešťany


Otváracie hodiny

Pondelok - piatok: 14.00 - 17.00 h a hodinu pred predstavením