BIBLIE Z KNIŽNICE SNM - MÚZEA ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

Výstava prezentuje vyše sto edícií Biblie a literatúru o nej.

V knižnici Slovenského národného múzea - Múzea židovskej kultúry v Bratislave, menovite v jej historickom fonde, je bohato zastúpená náboženská literatúra judaizmu a v jej rámci hlavne hebrejská Biblia - Tanach, ale nachádza sa tu aj kresťanská Biblia.
Popri svojej základnej náboženskej funkcii bola Biblia rovnako dôležitým východiskom aj pri formovaní európskej kultúry založenej na židovsko-kresťanskej tradícii. Bola preložená približne do 1800 jazykov a dialektov a je najrozšírenejšou knihou na svete. Jej šíreniu významne pomohlo vynájdenie kníhtlače. Vydania (edície) Biblie sú predmetom záujmu aj ako typografické produkty a celkovo ako artefakty knižnej kultúry.
Načrtnuté kontexty podnietili zámer predstaviť na samostatnej výstave výber z rôznych vydaní Biblie. Výstava prezentuje vyše sto edícií Biblie a literatúru o nej. Najstaršími tlačami sú konkordančný hebrejsko-latinský slovník k Biblii (Thesaurus Linguae Sanctae) vytlačený v roku 1680 v Londýne a Biblia Hebraica vytlačená vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1716. Väčšinu vystavených kníh tvoria tlače z 19. - 21. storočia pochádzajúce z európskych krajín, Spojených štátov amerických a Izraela. Výstava je zameraná predovšetkým na predstavenie hebrejskej Biblie - súborne a po častiach (Tóra, Naviim - Proroci, Ketuvim - Spisy), ale prezentuje aj vydania kresťanskej Biblie a literatúru o Biblii.
Kvôli citlivosti vystavovaného materiálu bude výstava prístupná len obmedzený čas (do 24. mája 2019).

BIBLIE Z KNIŽNICE SNM - MÚZEA ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Múzeum židovskej kultúry

Židovská 17, 811 01 Bratislava


Otváracie hodiny

Denne okrem soboty od 11:00 hod. do 17:00 hod.

Vopred objednané školské skupiny od 9:00 hod. (objednávky na tel. č.:+421 2 20 490 104)

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.