MUSICA AETERNA

MUSICA AETERNA, Peter ZAJÍČEK - um. vedúci.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program: Sláčikový fenomén 17. storočia.

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 - 1704):
Fidicinium sacroprofanum
Sonata IX a 4 in G.

Georg Muffat (1653 - 1704):
Armonico Tributo
Sonata IV in e.

Heinrich Ignaz Franz von Biber:
Ballet a 4 in C, vl piccolo. str. bc.
Allemande, Courante, Aria,
Retirada, Gigue.

Johann Heinrich Schmelzer (1623 - 1680):
Die Fechtschule suite a 4 in D
Aria I., Aria II., Sarabande, Courante,
Fechtschule, Bader Aria.

Heinrich Ignaz Franz von Biber:
Baletti Lamentabili a 4 in e
Alla breve, Allemande, Sarabande,Gavotte, Gigue, Lamenti Adagio.

Johann Fischer (1656 - 1746):
Balettae a 4, vl piccolo. str. bc. in C
Sonatina, Allemande, Menuett I. II., Bouré, Sarabande.

Georg Muffat:
Armonico Tributo
Sonata I in D.

Heinrich Ignaz Franz von Biber:
Arien a 4 in A
Sonata, Allemande, Amoresca,Gigue, Sonatina
Fidicinium sacroprofanum
Sonata XI a 4 in c.

MUSICA AETERNA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.