KLÁRA BÁBEL & JURAJ KUKURA

Klára BÁBEL - harfa, Juraj Kukura - číta.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
S. Márai & G. F. Händel - Téma s variáciami,
F. Chopin - Nokturno op. 72, č. 1,
B. Bartók - Večer v transylvánii,
Z. Kodály - Intermezzo z hudby k spevohre Háry János,
F. Glinka - Nocturno Es dur,
F. Godefroid - Benátsky karneval.

KLÁRA BÁBEL & JURAJ KUKURA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.