FILMOVÁ HUDBA

Štátna filharmónia Košice, Chuhei Iwasaki - dirigent.

Dĺžka predstavenia: 1:10

Program:
R. Strauss: Also Sprach Zarathustra (úvodná téma k filmu Vesmírná Odysea),
J. Horner - Suita z filmu APOLLO 13,
A. Silivestri - Hlavná téma z filmu Kontakt,
G. Holst - Planety: Jupiter a Mars,
J. Williams - Star Wars Suita pre orchester,
J. Williams: Star Wars - THE PHANTOM MENACE (FLAG PARADE, ANAKIN´S THEME).

FILMOVÁ HUDBA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.