ZÁVERČNÝ KONCERT FESTIVALU - VYPREDANÉ

Štátna filharmónia Košice, Ondrej LENÁRD - dirigent, Andrea VIZVÁRY - soprán, Juraj HOLLÝ - tenor, Filip BANDŽÁK - barytón, Peter PAŽICKÝ - klavír, Aleš SOLÁRIK - klavír, SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR, Jozef Chabroň - zbormajster.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program: C. Orff - Carmina Burana, kantáta

ZÁVERČNÝ KONCERT FESTIVALU - VYPREDANÉ

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.