TALIANSKÝ KLENOT

Štátna filharmónia Košice, Zbyněk MÜLLER - dirigent, Petra Álvarez ŠIMKOVÁ - soprán, Rafael ÁLVAREZ - tenor, Jakub KETTNER - barytón.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
W. A. Mozart: Symfónia č. 41 C dur, KV 551 „Jupiterská",
U. Giordano: André Chénier (scény z opery).

TALIANSKÝ KLENOT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.