OTVÁRACÍ KONCERT FESTIVALU

Štátna filharmónia Košice, Finnegan Downie DEAR - dirigent, Felix KLIESER - lesný roh.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
R. Strauss - Don Juan, op. 20,
R. Strauss: Koncert pre lesný roh a orchester č. 1 Es dur, op. 11,
L. van Beethoven: Symfónia č. 6 F dur, op. 68 „Pastorálna".

OTVÁRACÍ KONCERT FESTIVALU

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.