MAJSTRI ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY ZA ROK 2018 I.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sprístupní od 26. 2. 2019 v Galérii a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici výstavu Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 I.

Trvanie výstavy od – do: 26.2.2019 - 19.6.2019

Odkazy: detail podujatia na stránke inštitúcie

Návštevníkom predstaví ukážku tvorby prvých troch zo šestice výrobcov, ktorí získali titul majster ľudovej umeleckej výrob za rok 2018 - Eduarda Hupku (tokárstvo), Dagmar Kocianovej (ručné pletenie z vlny) a Miloty Schusterovej (maľba na sklo). Výstava potrvá do 19. júna 2019.

Už od roku 1959 ÚĽUV, v súčasnosti spoločne s Ministerstvom kultúry SR, udeľuje najlepším slovenským výrobcom čestný titul majster ľudovej umeleckej výroby za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel. Roku 2018 pribudlo k viac než štyristo oceneným šesť ďalších majstrov, ktorí svojou prácou zachovávajú výnimočné prvky kultúrneho dedičstva. Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 I. predstavuje tvorbu prvej trojice ocenených - Eduarda Hupku, Dagmar Kocianovej a Miloty Schusterovej.

 

MAJSTRI ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY ZA ROK 2018 I.