ANIMAK

Kto sme, v akom stave je naša osobná a národná identita?

„Každý si nesie svoj dvojkríž!"
Tisícky ľudí každý deň uskutočňujú mechanické rituály nanútené civilizáciou. A zabudli, už ani netušia o rituáloch pôvodných, ktoré dávali zmysel. Ich srdcia spia. Prebudia sa? Žijeme vo svete vyprázdnených významov?
(...)
Inscenácia AniMak vznikla kolektívnou tvorbou na tému „hľadania identity v súčasnej konzumnej a multikultúrnej spoločnosti". Príbeh sa sústredí na nemanželského chlapca, Jozefa Maka, ktorý sa svojim špecifickým, spoločensky podmieneným a rodinnou situáciou determinovaným správaním, snaží zapadnúť do sveta, v ktorom ho vlastne nik nechcel a nečakal: "...nemohol byť Jano, nemal byť ani_Mak."
Kto sme?
Kam siahajú naše korene?
Mení sa podstata človeka vplyvom doby?
Môžeme v súčasnosti hovoriť o národnej identite?
Projekt AniMak - inšpirovaný myšlienkami z diela Jozef Mak od Jozefa Cígera Hronského a inscenovaný metódou typickou pre „devised theatre", zachytáva z perspektívy mladých umelcov pred 30-tkou vedomie o tom, kto sme, v akom stave je naša osobná a národná identita, ako vnímame Slovensko, Slovákov, naše tradície, rituály a ako reagujeme na spoločenské a politické otázky, ktoré sa za poslednú dobu u nás udiali.


Účinkujú: Andrea Juhásová, Katarína Gurová, Andrej Polakovič, Adriána Gandžalová, Filip Sirotiar, Katarína Baranyai, Eva Javorská
Pavol Olešňan
Scenár a spracovanie kolektívnej tvorby do textovej predlohy: Katarína Vozárová
Námet a koncept: Petra Kovalčíková, Katarína Vozárová
Dramaturgia: Katarína Vozárová
Scénografia: Michal Bugáň
Kostýmy: Alžbeta Vakulová
Hudba: This is Kevin
Réžia: Petra Kovalčíková
Pedagogické. vedenie: prof. MgA Jan Vedral

Inscenácia vznikla na Akadémií umení v Banskej Bystrici.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

ANIMAK

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Štúdio 12

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava


Otváracie hodiny

Začiatok predstavení je o 19.00 hod., pokiaľ nie je uvedený iný čas.
Hodinu pred každým predstavením si môžu prísť študenti zakúpiť zľavnené vstupenky (pokiaľ nie je dané predstavenie už vypredané).