TIE ROKY SEDEMDESIATE

Jedinečné rozhovory, jedineční hostia, jedinečný večer.

Diskusný večer o 70. rokoch v slovenskom divadle zameraný na začiatky troch významných osobností, ktoré sa zišli v Divadle pre deti a mládež v Trnave. Odborné reflexie i osobné spomienky na obdobie normalizácie a hľadanie tvorivých ciest mimo bratislavskej hlavnej scény. 

Diskusia bude sprevádzaná video a foto ukážkami z najznámejších inscenácií.

Hostia: Zuzana Kronerová, Mirka Čibenková, Blaho Uhlár
Dramaturgia: Lenka Čepková
Moderuje: Anna Grusková

Pre študentov po preukázaní sa preukazom ISIC vstup zdarma.

 

TIE ROKY SEDEMDESIATE

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Štúdio 12

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava


Otváracie hodiny

Začiatok predstavení je o 19.00 hod., pokiaľ nie je uvedený iný čas.
Hodinu pred každým predstavením si môžu prísť študenti zakúpiť zľavnené vstupenky (pokiaľ nie je dané predstavenie už vypredané).