DRAMA:KLÍMA!

Diskusný večer s odborníkmi na tému klimatických zmien a vzťahu človeka k prírodnému prostrediu.

Diskusný večer s odborníkmi na tému klimatických zmien a vzťahu človeka k prírodnému prostrediu, spojený s premietaním dokumentu Nesmrteľný les v réžií Erika Baláža.

Posledná správa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) varovala, že ak ľudstvo nezačne výrazne čeliť výzvam globálneho otepľovania, bude to znamenať extrémne prejavy počasia, globálny ekonomický regres a celé národy ľudí trpiacich nedostatkom vody a extrémnym horkom. Známy prírodovedec a dokumentarista David Attenborough na decembrovej konferencii OSN o zmene klímy COP 24 v Katowiciach vyhlásil, že klimatické zmeny môžu viesť k pádu civilizácii a vyhynutiu väčšiny prírodného sveta. Naomi Klein v svetovom knižnom bestselleri It Changes Everything (To mení všetko) opisuje zmenu klímy ako najväčšiu globálnu otázku súčasnosti, ktorá naisto ovplyvní podobu sveta. Uvažuje o ekonomických, sociálnych aj individuálnych dopadoch zmien podnebia a tiež o tom, ako proti nim bojovať. Klimatická zmena už nie je o množstvo oxidu uhličitého a metánu v atmosfére, núti k zmene myslenia. K novému vzťahu človeka k prostrediu. Dotknú sa Slovákov zmeny podnebia? O ktoré krásy našej krajiny prídeme? Čo s tým majú spoločné polia, lúky, lesy a aký je náš vzťah k našim zvieracím, rastlinným a nerastným príbuzným?

Vstup voľný

Diskutujúci: Jozef Pecho - klimatológ, Peter Fedor - entomológ, odborník na ľudskú ríšu a živočíšnu spoločnosť
Moderátor: Milo Juráni

 

DRAMA:KLÍMA!

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Štúdio 12

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava


Otváracie hodiny

Začiatok predstavení je o 19.00 hod., pokiaľ nie je uvedený iný čas.
Hodinu pred každým predstavením si môžu prísť študenti zakúpiť zľavnené vstupenky (pokiaľ nie je dané predstavenie už vypredané).