PODPROCKÝ-WIENIAWSKI-SPOHR

ŠfK, Marián LEJAVA ǀ Teo GERTLER-husle

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
J. Podprocký: Variácie-metamorfózy │PREMIÉRA
H. Wieniawski: Koncert pre husle a orch. č. 2 d mol, op. 22
L. Spohr: Symfónia č. 3 c mol, op. 78

PODPROCKÝ-WIENIAWSKI-SPOHR

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.