BARTÓK-HAYDN-BODNÁR

ŠfK, Leoš SVÁROVSKÝ ǀ Michaela VÁRADY-soprán, Andrea NEMCOVÁ-mezzosoprán, Marián LUKÁČ-tenor,Marek GURBAĽ- barytón, Martin GURBAĽ- basCOLLEGIUM TECHNICUM, zbormajsterka Tatiana Kanišáková

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
B. Bartók: Dva obrazy, op. 10
J. Haydn: Symfónia č. 83 g mol, Hob.I:83 „La Poule".
N. Bodnár: Tartufffe - operné scény │PREMIÉRA

BARTÓK-HAYDN-BODNÁR

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.