VEĽKONOČNÝ KONCERT

ŠfK, Marek ŠEDIVÝ - dirigent, Mariana GELENEKYOVÁ - soprán Miešaný zbor CANTEMUS, Nyiregyháza, zbormajster Soma Szabó

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
predohra.........................
V. Kubička: „Hospodin je môj pastier", symfonická báseň pre soprán zbor a orchester, op. 329 │PREMIÉRA
F. Poulenc: Stabat Mater

VEĽKONOČNÝ KONCERT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.