Š. MARGITA: KONCERT K 100. VÝROČIU VZNIKU ČSR

Štátna filharmónia Košice,Leoš Svárovský - dirigent,Štefan Margita - tenor,Košický spevácky zbor učiteľov,Maroš Potokár - zbormajster

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
Vojtech Adamec:
Slovensko moje - KSZU a´capella

Antonín Dvořák:
Můj domov, predohra op. 62
Když mne stará matka, op. 55
Serenáda pre dychy d mol, op. 44

Zdeněk Fibich:
V podvečer, op. 39 - Poem

Franz Schubert:
Ave Mária, pieseň op. 52, č. 4

Vítězslav Novák:
Slovácka suita, op.32 (časti V kostele, Zamilovaní)

César Franck:
Panis Angelicus, pieseň

Peter Iljič Čajkovskij:
Serenáda op. 48 (1. časť: Elégia)

Ária Lenského «Kuda, kuda» z opery Eugen Onegin

Mikuláš Moyzes:
Naše Slovensko, predohra/arr. A. Moyzes

Michal Vilec:
Romanca pre husle a orchester

Mikuláš Schneider-Trnavský:
Keby som bol vtáčkom, pieseň

Eugen Suchoň:
Aká si mi krásna, pieseň/ arr. A. Harvan

 

Š. MARGITA: KONCERT K 100. VÝROČIU VZNIKU ČSR

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.