BARÓN PÁLFI

Nočné prehliadky z vlastnej dielne múzea vám poodhalia rušný život šľachtica, vojaka a hrdinu Mikuláša II. Pálfiho.    

Aj v letnej sezóne 2018 v termínoch 7. júl a 18. august uvedie SNM-Múzeum Červený Kameň úspešné divadelné predstavenie, nočné prehliadky s názvom Barón Pálfi.
Inscenácia je z hľadiska niekoľkoročnej histórie predstavení na Červenom Kameni po formálnej i obsahovej stránke inovatívnym dielom - netradičným spôsobom sa venuje len jednej postave dejín hradu Červený Kameň. Len jednej, avšak tej najslávnejšej.

Návštevník sa oboznámi so strhujúcimi historickými udalosťami jedného z najzaujímavejších období našich dejín - s obdobím renesancie, osmanskej hrozby, náboženských nepokojov, rozkvetu vzdelanosti, alchýmie, mágie, ale aj „nových barónov", ktorí sa stávali elitou spoločnosti vďaka protiosmanskej vojne a podpore Habsburgovcov. Za baróna s najzávratnejšou šľachtickou kariérou v strednej Európe 16. storočia býva označovaný práve Mikuláš II. Pálfi, prvý majiteľ Červeného Kameňa z rodu Pálfiovcov, ktorí vlastnili hrad vyše tri a pol storočia až po Druhú svetovú vojnu. Inscenácia však nie je len dielom s didaktickým posolstvom o jeho živote, ale, po formálnej stránke, i strhujúcou paletou pestrých foriem - od klasickej činohry využívajúcej jedinečnú scénu autentických priestorov hradných interiérov, cez rozprávačskú fantazijnosť a imagináciu, až po tieňohru, prvky bábkoherectva, grotesku či klauniádu.

Príbeh, ktorý pred očami návštevníkov zažíva historická osoba Mikuláš Pálfi, interpretuje historik 21. storočia a priam žonglérsky sa s ním zahráva nadčasová postava dvorného šaša, je životnou cestou baróna Pálfiho. Tá zavedie všetkých zúčastnených do jeho súkromných sfér, k obchodným rokovaniam, k zákulisnému uzatváraniu sobášneho paktu, na audienciu u cisára Rudolfa II., k extrémnym riešeniam náboženských sporov i priamo na bitevné pole.

Prehliadky začínajú každú celú hodinu od 18.00 do 22.00 hod.

Vstupné na podujatie:
dospelí: 8,00 €
ZŤP, študenti a deti od 6 rokov: 4,00 €
rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti): 22,00 €
deti do 6 rokov: zdarma

Srdečne vás pozývame!

 

BARÓN PÁLFI

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Hrad Červený Kameň 1
Otváracie hodiny

Október - apríl: utorok až nedeľa (okrem 24., 25., 26. decembra a 1. januára) od 9.30 do 15.30 hod. (vrátane)
Máj - september: pondelok až nedeľa od 9.00 do 17.00 h. (vrátane)

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.