ORGANOVÝ VEČER

Jednotné vstupné: 6,- €Abonentné vstupenky AB platia

Martin Kovařík, organ, ČR - Švajčiarsko
Kristián Tichák, študent Konzervatória Žilina

 ORGANOVÝ VEČER

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.