SYMFONICKÝ ORCHESTER KONZERVATÓRIA

Jednotné vstupné: 5,- €Abonentné vstupenky AB neplatia.

Adam Sedlický, dirigent
Spevácky zbor žilinského konzervatória
Predvianočný koncert orchestra a zboru žilinského konzervatória pod vedením svojho šéfdirigenta Adama Sedlického.

SYMFONICKÝ ORCHESTER KONZERVATÓRIA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.