PAVEL ŠPORCL HRÁ DVOŘÁKA

Vstupné: 10,- 12,- 14,- €Abonentné vstupenky AB platia len v štvrtok 8. 11. 2018

Oliver Dohnányi, dirigent
Pavel Šporcl, husle, ČR
Eva Šušková, soprán
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň, zbormajster

Marek Štrbák, organ

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart
Malá nočná hudba

Iris Széghy
Kantáta Ľudstvo k 100. výročiu skončenia 1. svetovej vojny
Antonín Dvořák
Koncert a mol op. 53 pre husle a orchester

 

 PAVEL ŠPORCL HRÁ DVOŘÁKA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.