SUCHOŇ A MESSIAEN PRE DVA KLAVÍRY

Jednotné vstupné: 6,- €Platia abonentné vstupenky AB

Jordana Palovičová, klavír
Zuzana Biščáková, klavír

 

Eugen Suchoň
Rapsodická suita op. 20 pre dva klavíry
Oliver Messiaen
Vision de l´Amen pre dva klavíry

 

Autori narodení v roku 1908 na programe recitálu dvoch skvelých slovenských klaviristiek pre dva sólové klavíry bez orchestra

 

SUCHOŇ A MESSIAEN PRE DVA KLAVÍRY

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.