100. VÝROČIE OD KONCA 1. SVETOVEJ VOJNY

Vstupné: 8,- 10,- 12,- €Platia abonentné vstupenky AB

Benjamin Elin, dirigent, Veľká Británia
Matej Arendárik, klavír
Marta Fontanals-Simmons, mezzosoprán, Veľká Británia
Peter Savidge, barytón, Veľká Británia
Chlapčenský zbor Jena, Nemecko

 

 

Joseph Haydn
Symfónia č. 44 e mol „Smútočná"

Johann Sebastian Bach
Koncert pre klavír a sláčiky d mol BWV 1052
Benjamin Elin
One Before Zero pre soprán, barytón, chlapčenský zbor a orchester

 

100. VÝROČIE OD KONCA 1. SVETOVEJ VOJNY

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.